Suomalainen vastuunkantaja 2016

Kuljetusten ammattilainen

Teemme tarjouksemme aina tapauskohtaisesti.

Pyydä tarjous - yllätyt positiivisesti!

Ota yhteyttä

Toimintamallina asiakaslähtöisyys

Toiminta-alueena koko Eurooppa

Jatkuva seuranta takaa onnistumisen


Rikkidirektiivi astuu voimaan 1.1.2015

EU:n rikkidirektiivi (2012/33/EU) astuu siis voimaan 1.1.2015. Se asettaa rajoituksia laivojen rikkidioksidipäästöille Itämeren alueella, Pohjanmerellä ja Englannin Kanaalissa. Alueella liikennöivien alusten polttoaineessa saa olla rikkiä enintään 0,1 %, tai niiden on käytettävä muita korvaavia menetelmiä, joilla aikaan saadaan vastaava rikkidioksidipäästövähennys. Näihin kuuluvat tekniset ratkaisut kuten rikkipesurit tai nesteytettyä maakaasua LNG:tä polttoaineena käyttävät alukset.

Vähärikkinen polttoöljy (MGO) on alueellamme yleisesti käytettyä raskasta polttoöljyä huomattavasti kalliimpaa. Rikkidirektiivin seurauksena varustamojen polttoainekustannukset tulevat nousemaan. Myös uusiin teknisiin ratkaisuihin investointi nostaa varustamojen kustannuksia.

Osa varustamoista onkin jo ilmoittanut ensivuoden alussa voimaan tulevista korotuksista esimerkiksi MarPol-lisän muodossa, mutta kaikki varustamot eivät ole sitä vielä tehneet.

Rikkidirektiivi tulee vaikuttamaan Scanlink Oy Ltd:n Keski-Eurooppaan ja sieltä Suomeen tapahtuviin kuljetuksiin. Ilmoitamme asiakkaillemme välittömästi korotusten suuruudesta, kun kaikki käyttämämme laivayhtiöt ovat varmistaneet korotuksen suuruuden.

Lue lisää Vähemmän

Polttoainelisä 2020

Polttoainelisä 2020, tarkistetaan kuukausittain
7.6.2020 alkaen: 6 %
7.7.2020 alkaen: 10 %

 

Lue lisää Vähemmän

Scanlink Oy Ltd on Suomalainen Vastuunkantaja

Suomalainen Vastuunkantaja -merkki on yritykselle myönnetty tunnustus, joka kertoo yrityksen hoitavan velvoitteensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. Merkin haltijat hoitavat verovelvoitteensa tunnollisesti, ja tukevat omalla työllään suomalaista yhteiskuntaa.

Suomalainen Vastuunkantaja -merkin ansainneelta yritykseltä kannattaa ostaa, koska silloin tietää käyttämänsä rahan hyödyttävän suomalaista yhteiskuntaa. Merkki myönnetään osoituksena siitä, että yritys kantaa omalta osaltaan vastuuta Suomen menestyksestä ja hyvinvoinnista.

Merkin myöntäminen perustuu yrityksen tilinpäätöstietoihin. Merkin myöntää Intellia Oy.

Lue lisää Vähemmän
Lue lisää Vähemmän

Kuljetuspalvelut

Asiakaslähtöisyys

Scanlink toimii asiakkaan ehdoilla - Sinä määräät vauhdin ja suunnan!

Viet tai tuot - jokainen lähetyksesi on meille molemmille tärkeä.

Valvonta

Kuljettajaraportit joka purku- ja lastauspaikasta, (puh / tekstiviesti / fax) jatkuva henkilökohtainen seuranta.

Kaikki kuljetuksemme ovat aikataulutettuja!

Kalusto

Uudenaikaiset liuku-sivu-katto-yksiköt! Nopeat purut ja lastaukset. Soveltuu kaikenlaiseen normaaliin kuljettamiseen!

Kokosivun aukeavat lämpö-kaappi-perävaunut! Erinomaiset lämpösäädellyissä aroissa kuljetuksissa!

Kaikki kuljetuksemme moderneilla, ilmajousitetuilla yksiköillä, joita vetävät kokeneet kuljettajat!

Kohdemaat

Verkoston kautta (yli 40 toimipistettä) kaikki Euroopan maat, Lähi-itä, Kaukoitä sekä myös muut kaukokohteet.

Kohdemaitamme ovat mm.

  • Alankomaat
  • Belgia
  • Luxemburg
  • Saksa
  • Ranska
  • Iso-Britannia
  • Irlanti
  • Espanja

Yhteystiedot

SCANLINK OY LTD

Lehtimäentie 19

21290 Rusko

Puhelin +358 2 8800120

Fax +358 2 8800139

SCANLINK OY LTD

Zweigniederlassung

Otto-Hahn-Strasse 6

D-21509 GLINDE, SAKSA

Puhelin +49 40 73091323

Fax +49 40 73091330


Tuonti

Sirkka Nieminen

Puhelin +358 2 8800121

sirkka.nieminen@scanlink.fi

Vienti

Timo Lamminen

Puhelin +358 2 8800123

timo.lamminen@scanlink.fi

Toimitusjohtaja

Jarmo Sundin

Puhelin +358 2 8800125

Matkapuhelin +358 400 560555

jarmo.sundin@scanlink.fi